blog :: dejan @ fejst.net

Osebni spletni dnevnik z zaznamki in dogodki s potovanja moje življenske poti.

Nokia N95 urejanje videa  


Problem:
Ko sem nekega dne posnel en video z n95ko, sem hotel malo dodati teksta in uporabiti film s slikami za DVD. Ker nimam posebnih orodij za urejanje DVD filmov sem uporabil kar MS WindowsMovieMaker, ki pride z Visto. Vse sem lahko pripravil in v predogledu gledal filmsko umetnino, apmak... ko sem hotel zadevo zapakirati se je pojavila težava s kodekom MPEG4, ki ga uporablja nokia in publish ni nikoli dokončal na določenem procentu se je proces zaustavil in ni šel dalje.

Rešitev:
Problem sem rešil tako, da sem izluščil film in zvok iz mp4 datoteke ter v MS WindowsMovieMaker-ju ponovno vse skupaj zložil in uredil.
Za to sem potreboval naslednja orodja:

 • pc4UI :: http://mp4ui.sourceforge.net/
 • VLC :: http://www.videolan.org/
 • K-Lite Codec Pack :: http://www.free-codecs.com/

  Postopek:
  1. Prekopiraj video mp4 format datotek iz n95 na računalnik;
  - uporabi Nokia PC suite ali datotečni prenos
  2. Izlušči (extract) video v AVI s pc4UI programom;
  - Odpri datoteko mp4 in
  - izlušči video
  3. izlušči (extract) audio v AAC s pc4UI programom;
  - datoteko ki smo odprli (mp4)
  - izluščimo še zvok.
  4. pretvori audio v MP3 s programom VLC.
  - odpri zvokovno datoteko .aac
  - zaženi: >Datoteka>Čarovnik
  - izberi: Prekodiraj/shrani v datoteko (Next)
  - izberi: "Obstoječ predmet seznama predvajanja"
  - odkljukaj: Prekodiranje zvoka in izberi bitrate (jaz sem dal na 96kbps); kodec pustiš MPEG Audio.
  - Dokončaj z Next in Finish v izbrano izhodno datoteko mp3.
  To je v bistvu vse. Po pretvarjanju sledi le še zabava z video editorjem, kjer si uredimo zvok in sliko po svojem okusu in scenariju.

  Read More...
 • AddThis Social Bookmark Button

  AD telefonski imenik (rekurzivno)  

  Kar nekaj časa sem porabil, da sem doumel, da se z enostavnimi triki da iskati tudi rekurzivno po AD imeniku. Problem sem imel, ko sem hotel z getObject pridobivati atribute, ki pa na enostaven način ne pozna rekurzive. Torej najlažje to dosežemo tako, da za rekuzivno iskanje uporabimo ADO, kjer določimo iskalne kriterije in s subtree določimo rekurzivnost iskanja ter na to posredujemo dn (distinguished name) loop zanki, ki za vsak najden objekt naredi getObject.

  Primer skripte je spodaj:


  Option Explicit
  Dim adoCommand, adoConnection, strBase, strFilter, strAttributes
  Dim objRootDSE, strDNSDomain, strQuery, adoRecordset

  Set adoCommand = CreateObject("ADODB.Command")
  Set adoConnection = CreateObject("ADODB.Connection")
  adoConnection.Provider = "ADsDSOObject"
  adoConnection.Open "Active Directory Provider"
  adoCommand.ActiveConnection = adoConnection

  Set objRootDSE = GetObject("LDAP://RootDSE")
  strDNSDomain = objRootDSE.Get("defaultNamingContext")
  strBase = ""

  Dim srchUser
  srchUser = "*"
  strFilter = "(&(objectCategory=user)(telephoneNumber=*)(cn=" & srchUser & "))"
  strAttributes = "sAMAccountName,cn,distinguishedName"

  strQuery = strBase & ";" & strFilter & ";" & strAttributes & ";subtree"
  adoCommand.CommandText = strQuery
  adoCommand.Properties("Page Size") = 500
  adoCommand.Properties("Timeout") = 30
  adoCommand.Properties("Cache Results") = False

  Dim strName, strCN, arrGroups, strGroup
  Dim strUserDN
  Set adoRecordset = adoCommand.Execute
  adoRecordset.MoveFirst
  Dim strFile, objFSO, objFile
  strFile = "c:\temp\interni-imenik.csv"
  Set objFSO = CreateObject("Scripting.FileSystemObject")
  If objFSO.FileExists(strFile) THEN
  On Error Resume Next
  objFSO.DeleteFile(strFileName)
  Set objFile = objFSO.CreateTextFile(strFile)
  Else
  Set objFile = objFSO.CreateTextFile(strFile)
  End If
  Do Until adoRecordset.EOF
  strName = adoRecordset.Fields("sAMAccountName").Value
  strCN = adoRecordset.Fields("cn").value
  Wscript.Echo "Izpis: " & strName & ", " & strCN
  strUserDN = adoRecordset.Fields("distinguishedName").Value
  strUserDN = Replace(strUserDN, "/", "\/")
  Dim strLine
  strLine = retriveuserDetails(strUserDN)
  Wscript.echo strLine
  'ForAppending = 8 ForReading = 1, ForWriting = 2
  Const ForAppending = 8
  Set objFile = objFSO.OpenTextFile(strFile, ForAppending, True)
  objFile.Write strLine
  objFile.Write vbcrlf
  objFile.Close
  adoRecordset.MoveNext
  Loop
  adoRecordset.Close
  adoConnection.Close

  Function retriveUserDetails(strDN)
  Dim objUser
  Set objRootDSE = GetObject("LDAP://RootDSE")
  strDNSDomain = objRootDSE.Get("DefaultNamingContext")
  Set objUser = GetObject("LDAP://" & strDN)
  retriveUserDetails = Chr(34) & _
  objUser.FullName & """,""" & _
  objUser.sn & """,""" & _
  objUser.middleName & """,""" & _
  objUser.givenName & """,""" & _
  objUser.telephoneNumber & """,""" & _
  objUser.mobile & """,""" & _
  objUser.ipPhone & """,""" & _
  objUser.facsimileTelephoneNumber & """,""" & _
  objUser.description & """,""" & _
  objUser.title & """,""" & _
  objUser.department & """,""" & _
  objUser.physicalDeliveryOfficeName & """,""" & _
  objUser.mail & chr(34)
  End Function
  WScript.Quit

  Read More...
  AddThis Social Bookmark Button