blog :: dejan @ fejst.net

Osebni spletni dnevnik z zaznamki in dogodki s potovanja moje življenske poti.

VBScript: Seštevanje in odštevanje časa  


'# Seštevanje in odštevanje časa
'# Uporabimo funkcijo DateAdd()
'#/// Pravilne vrednosti intervala so
'#/// Leto = "yyyy"
'#/// Kvartal = "q"
'#/// Mesec = "m"
'#/// Dan v letu = "y"
'#/// Dan = "d"
'#/// Teden = "w"
'#/// Teden v letu = "ww"
'#/// Ura = "h"
'#/// Minuta = "n"
'#/// Sekunda = "s"
'#/// Spodaj je nekaj zgledov:
WScript.echo "Last Quarter: " & DateAdd("q", -1, Date()) 'Izpišimo datum prejšnjega Kvartal-a
WScript.echo "Next Quarter: " & DateAdd("q", 1, Date()) 'Izpišimo datum naslednjega Kvartal-a
WScript.echo "2 Years ago: " & DateAdd("yyyy", -2, Date()) 'Izpišemo datum pred dvema letoma
WScript.echo "9 Month ahead: " & DateAdd("m", 9, Date()) 'Izpišemo datum čez 9 mesecev

AddThis Social Bookmark Button

0 komentarji

Objava komentarja