blog :: dejan @ fejst.net

Osebni spletni dnevnik z zaznamki in dogodki s potovanja moje življenske poti.

VBScript: Razčlenjevanje stringov ali datuma  

'# Razčlenjevanje stringov ali datuma

Dim NovDatum, arr1Del, arr2Del, MojZapis
NovDatum = "31.12.2008 23:59:59" 'Določimo en datum
arr1Del = split(MojDatum, " ", -1, 1) 'Prvo razdelimo Datum in Uro
WScript.echo "Prvi del je datum: " & arr1Del(0) & vbcrlf &_
"Drugi del je ura: " & arr1Del(1)
arr2Del = split(arr1Del(0), ".", -1, 1) 'Sedaj razčlenimo še Datum
WScript.echo "0 = " & arr2Del(0) & vbcrlf &_
"1 = " & arr2Del(1) & vbcrlf &_
"2 = " & arr2Del(2)

AddThis Social Bookmark Button

0 komentarji

Objava komentarja