blog :: dejan @ fejst.net

Osebni spletni dnevnik z zaznamki in dogodki s potovanja moje življenske poti.

VBScript: Kako preverimo če je zapisan string resnično datum?  

'# Kako preverimo če je zapisan string resnično datum?

Dim MojDatum, strDatum, JeDatum
MojDatum = "31.8.2006 10:30:14" 'Določimo en datum
strDatum = "mm.10.haha lo:OO:ol" 'Določimo NE datum
JeDatum = IsDate(MojDatum) 'Preverimo obliko zapisa -> vrne -1 oz. TRUE
WScript.echo "Zapis: " & MojDatum & vbrclf & " Je v obliki datuma? " & JeDatum
JeDatum = IsDate(strDatum)
WScript.echo "Zapis: " & strDatum & vbrclf & " Je v obliki datuma? " & JeDatum

AddThis Social Bookmark Button

0 komentarji

Objava komentarja