blog :: dejan @ fejst.net

Osebni spletni dnevnik z zaznamki in dogodki s potovanja moje življenske poti.

VBScript: Iz datuma izluščimo DAN, MESEC in LETO  

'# Iz datuma izluščimo DAN, MESEC in LETO

Dim Datum, DAN, MESEC, LETO
Datum = Date ' Povemo sistemski datum
DAN = Day(Datum) 'Izluščimo Dan,
MESEC = Month(Datum) 'Izluščimo Mesec,
LETO = Year(Datum) 'Izluščimo Letnico
WScript.echo Datum
WScript.echo "Dan: " & DAN & vbcrlf &_
"Mesec: " & MESEC & vbcrlf &_
"Leto: " & LETO

AddThis Social Bookmark Button

0 komentarji

Objava komentarja