blog :: dejan @ fejst.net

Osebni spletni dnevnik z zaznamki in dogodki s potovanja moje življenske poti.

VBScrip: Ugotavljanje razlike dveh datumov ali časov  


'# Ugotavljanje razlike dveh datumov ali časov
'# Uporabimo funkcijo DateDiff()

Dim NovoLeto
NovoLeto = "31.12.2008"
wscript.echo "31.12.2008 bo cez " & DateDiff("d", Date(), CDate(NovoLeto)) & " dni." 'Koliko dni je do novega leta?

AddThis Social Bookmark Button

0 komentarji

Objava komentarja